خمیرگیر15کیلویی استیل
قیمت خمیرگیر15(پانزده کیلویی)مخصوص نانوایی و قنادی و خمیر پیتزا
خمیرگیر پانزده کیلویی(15کیلویی) که به آن خمیرگیر بیست کیلویی(20کیلویی)هم گفته می شود یکی از مناسب ترین سایز های خمیرهمزن جهت 
بیشتر بخوانید
خمیرگیر خانگی هشت کیلویی
خمیرگیر(خمیرهم زن)خانگی هشت کیلو
خمیرگیر خانگی هشت کیلویی که بهش خمیرگیر ده کیلویی هم گفته میشه بیشتر در زمینه ی قنادی و نانوایی در
بیشتر بخوانید